Imatge de capįalera millora porta a porta

 

Millora de la recollida porta a porta


L'experiència ha demostrat que amb la implantació d'un sistema de recollida de residus porta a porta s'obtenen uns alts percentatges de separació de residus així com una elevada qualitat de les fraccions recollides.

Tot i així, per mantenir o augmentar aquests bons resultats és molt recomanable dur a terme, de forma periòdica, campanyes de millora de la recollida porta a porta.

Les campanyes de millora de la recollida porta a porta que oferim inclouen accions de seguiment de la recollida així com actuacions de comunicaciķ i sensibilitzaciķ ambiental a la poblaciķ.

Entre d'altres, oferim:

  • Seguiment de la recollida porta a porta: nivell de participaciķ, freqüència d'utilització del servei, incidčncies en el lliurament, etc.

  • Control de la prestació dels servei definit en la contracta de recollida.

  • Distribuciķ de bosses compostables, el calendari de la recollida o altres elements per agrair a la població la seva participació.

  • Contacte i comunicaciķ amb els habitatges que no participen o amb incidències per tal d'esbrinar els motius o detectar possibles mancances i reparar-ho.

  • Realització d'enquestes i estudis per tal de conèixer l'opinió de la població davant la introducció de canvis en el servei o altres temes d'interès.

  • Celebraciķ de festes per commemorar la implantaciķ de la recollida porta a porta i el seu bon funcionament.

 

Exemple campanya millora PaP LLiurament fraccions recollida PaP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us farem arribar una proposta a mida, ajustada a les vostres necessitats i pressupost.

Per a més informació, consultes i propostes a mida envieu-nos un correu electrònic a info@femnatura.com o truqueu als telèfons 651 83 91 92  /  93 776 54 00.Descarregar aquesta informaciķ (pdf)